Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

12 МАРТА

15:40 | Украина | UABanker.net

УКБС пiдтримує Президента України щодо мiнiмiзацiї валютних ризикiв

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" з метою обговорення iнструментiв хеджування ризикiв та розвитку валютного ринку провела засiдання Комiтету УКБС з мiжнародного спiвробiтництва та iнвестицiй (Голова - Колесник Я.В.) за участю банкiвських установ та представникiв Агентства США (USAID) з мiжнародного розвитку.

УКБС зазначив важливiсть мiнiмiзацiї валютних ризикiв в рамках виконання доручення Президента України, який зобов'язав Нацiональний банк, Мiнiстерство фiнансiв та Державну комiсiю з питань цiнних паперiв та фондового ринку України надати iнформацiю щодо найкращої мiжнародної практики з рекомендацiями щодо пiдходiв до управлiння валютними ризиками для нашої держави.

На засiданнi презентовано проект (USAID) "Управлiння валютним ризиком: Потенцiйнi механiзми хеджування в Українi", яким, серед iншого, рекомендованi заходи НБУ щодо сприяння операцiям на валютному ринку, посилення функцiї визначення обмiнного курсу та управлiння ризиками.

Було зазначено, що НБУ, як головний орган валютного регулювання, повинен проводить збалансовану грошово-кредитну полiтику iз врахуванням макроекономiчних та мiкроекономiчних цiлей та вживає заходiв для стабiлiзацiї ситуацiї на валютному ринку. Для пiдвищення його керованостi iз врахуванням операцiйних, трансляцiйних та економiчних складових потрiбно розширити арсенал iнструментiв та вдосконалити механiзми валютного регулювання. Це дозволить знизити ризик фiнансових втрат внаслiдок змiни курсу валюти (реальної вартостi грошей) за певний перiод.

Також представники банкiвських установ наголосили на необхiдностi вiдновлення ринку форвардiв та iнших деривативiв. Банки зазначили, що з метою створення умов для функцiонування ринку форвардних контрактiв та угод "своп" необхiдне удосконалення законодавчої бази, яка регулює цей механiзм.

"Серед потенцiальних аргументiв УКБС щодо необхiдностi посилення управлiння валютним ризиком - мiнiмiзацiя ризикiв лiквiдностi та неплатоспроможностi, створення iнфраструктури та механiзмiв захисту нацiональної валюти вiд зовнiшнiх загроз, - зазначила Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Керованiсть валютних ризикiв сприятиме зменшенню перепадiв у рiвнi прибуткiв, що допоможе зробити нацiональнi пiдприємства бiльш цiкавими для iноземних iнвесторiв. А привабливий iнвестицiйний клiмат сприятиме стабiльному зростанню економiки України."Март 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.