Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

15 ФЕВРАЛЯ

12:20 | Украина | UABanker.net

РКО Вank Рolski та Кредобанк взяли участь в Х Економiчному Форумi "Польща-Україна"

3-4 лютого 2011 року у мiстi Варшава вiдбувся X Економiчний форум "Польща-Україна", що був органiзований Польсько-Українською господарською палатою i "Схiдним Клубом". Головними учасниками Форуму стали Президент Республiки Польща Бронiслав Коморовський та Президент України Вiктор Янукович, також були присутнi Мiнiстр внутрiшнiх справ i адмiнiстрацiї Республiки Польща Єжи Мiллер та Вiце-Прем'єр України Вiктор Тихонов. Цьогорiчний Форум об'єднав понад 200 представникiв центральних та регiональних органiв влади двох країн, а також польських та українських пiдприємцiв. РКО Вank Рolski SA представляли Заступник Голови Правлiння Кшиштоф Дреслер (Голова Спостережної ради ПАТ "Кредобанк") i Якуб Папєрскi (Заступник ГоловиСпостережної ради ПАТ "Кредобанк"), а також експерти Бюро нагляду над ПАТ "Кредобанк" Монiка Патира i Марта Коморовска. З української сторони учасником Форуму був Голова Правлiння ПАТ "Кредобанк" Iван Феськiв.

Форум розпочався пленарною сесiєю, пiд час якої виступали Мiнiстри економiки Республiки Польща та України. На пленарнiй сесiї було представлено iнформацiю про стан пiдготовки до ЄВРО-2012, про змiни i вдосконалення умовiнвестування в Україну, надано короткий огляд економiчного стану та торговельного обмiну мiж двома країнами. Заступник Голови Правлiння РКО Вank Рolski SA Кшиштоф Дреслер, як єдиний представник бiзнесу, пiд час пленарної сесiї презентував досвiд польського банку на українському ринку в якостi галузевого iнвестора.

В рамках роботи Форуму вiдбулися засiдання чотирьох робочих груп: з питань торгiвлi та туризму, з питань iнвестицiйної спiвпрацi, з питань спiвпрацi в галузi енергетики та з питань спiвпрацi в галузi iнфраструктури. Спiвголовуючим робочої групи з питань iнвестицiйної спiвпрацi двох країн разом з керiвником Державного агентства з iнвестицiй та управлiння нацiональними проектами України Владиславом Каськiвим був Заступник Голови Правлiння РКО Вank Рolski SA Кшиштоф Дреслер. В ходi засiдання робочих груп було сформульовано чотири головнi пропозицiї з боку РКО Вank Рolski SA та ПАТ "Кредобанк".

Сформульованi пропозицiї, зокрема, стосувалися: необхiдностi змiни валютного законодавства (лiбералiзацiї на засадах, якi дiють у Польщi та Росiї); внесення в законодавство положень щодо захисту прав мажоритарних акцiонерiв, якi володiють понад 95% акцiй; введення кадастрової системи та застосування у фiнансовiй звiтностi мiжнародних стандартiв.

Пiд час другого дня роботи Форуму напрацьованi висновки та пропозицiї робочих груп було подано Президенту Республiки Польща Бронiславу Коморовському iз проханням надiслати їх своєму українському колезi та Головi Ради мiнiстрiв Республiки Польща Дональдовi Туску. Висновки та пропозицiї робочої групи з питань iнвестицiй презентував Заступник Голови Правлiння РКО Вank Рolski SA Кшиштоф Дреслер. Вiд iнших робочих груп висновки представляли представники польських або українських органiв влади.

Засiдання Форуму також супроводжувалися пiдписанням двох договорiв. Перший було укладено мiж Польським агентством iнформацiї та iноземних iнвестицiй, Державним агентством з питань iнвестицiй України та Польсько-українською господарською палатою. Другий договiр було пiдписано мiж Польсько-українською господарською палатою та Радою пiдприємцiв при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Пiсля урочистого пiдписання договорiв на Форум прибули Президенти держав-партнерiв, виступами яких було завершено роботу Форуму.

Традицiя зустрiчей пiд патронатом Президентiв Польщi i України була започаткована у 1997 роцi та стала найважливiшою платформою дiалогу представникiв органiв влади, польських i українських фiрм стосовно стану та розвитку двосторонньої економiчної спiвпрацi. Попереднiй форум вiдбувався ще пiд час повноважень попереднiх Президентiв Польщi та України у 2008 роцi у Донецьку. Кожного разу цi зустрiчi збирали полiтичну та дiлову елiту двох країн, а головною iдеєю залишалася iдея ефективного усунення бар'єрiв у партнерських контактах країн, зокрема, торгових i економiчних.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 року. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк" та АТ "Кредит Банк (Україна)". Власником 99,6% акцiй ПАТ "Кредобанк" є найбiльший польський банк РКО Вank Рolski SА, що контролюється польським урядом.

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 919 мiльйонiв гривень. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 1 фiлiю i 137 вiддiлень та охоплює майже всi областi України i Автономну Республiку Крим, має понад 370 власних банкоматiв. Клiєнтами ПАТ "Кредобанк" є понад 32 тисячi юридичних осiб i пiдприємцiв, а також близько 320 тисяч фiзичних осiб.Февраль 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.