Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

18 ЯНВАРЯ

10:20 | Украина | UABanker.net

Фондова Бiржа ПФТС збiльшила кiлькiсть он-лайн брокерiв

Компанiя "Навiгатор-Iнвест" здiйснила пiдключення до торговельної системи PFTS NEXT через термiнал DIRECT TRADING та надаватиме своїм клiєнтам доступ до торгiвлi на ПФТС в режимi он-лайн.

"За минулий 2010 рiк кiлькiсть он-лайн брокерiв, якi пiдключилися до ПФТС збiльшилась с 4 до 11, переважна бiльшiсть з них пiдключена за допомогою брокерської системи QUIK. Компанiя "Навiгатор-Iнвест" - це п'ятий он-лайн брокер, за останнi три мiсяцi, що приєднався до ПФТС та надає можливiсть своїм клiєнтам торгувати на бiржi ПФТС, зокрема за допомогою термiналу DIRECT TRADING.

У наших планах до кiнця 2011 року збiльшити кiлькiсть пiдключених он-лайн-брокерiв до 20, якi будуть найбiльш активними на ринку", - зазначив керiвник проекту Iнтернет-трейдингу та брокерських систем ФБ ПФТС Андрiй Олiйник.

"Наша компанiя активно розвиває iнтернет-трейдинг. Пiдключення до торгiв на ПФТС за допомогою термiналу DIRECT TRADING є значимим кроком у розвитку цього напрямку. Надаючи доступ до ПФТС, як до одного з провiдних торгiвельних майданчикiв, ми розширюємо торгiвельнi можливостi наших клiєнтiв. Ми надаємо їм можливiсть створювати та втiлювати у життя бiльшу кiлькiсть торгiвельних стратегiй", - пiдкреслив директор компанiї "Навiгатор-Iнвест" Руслан Халюков.

Станом на 13 сiчня 2010 р. до торгiв на Бiржi ПФТС допущено 835 цiнних паперiв бiльш нiж 500 провiдних українських емiтентiв.

Довiдка: Фондова бiржа ПФТС - найбiльша фондова бiржа в Українi. ПФТС заснована в 1997 роцi. Членами бiржi є 175 професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (iнвестицiйних компанiй та банкiв). Загальний обсяг торгiв ПФТС в 2010 р. - 61,4 млрд грн.

Торговельна система ПФТС (PFTS NEXT) створена на базi провiдних бiржових технологiй NASDAQ OMX та ММВБ, що використовуються в бiльш нiж 50-ти країнах свiту. PFTS NEXT пiдтримує всi види сучасної електронної торгiвлi та повнiстю адаптована до української законодавчої бази та розрахунково-депозитарної системи.

Бiржа пропонує iнвесторам найширший перелiк фiнансових iнструментiв: акцiї, облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх державних позик, облiгацiї мiсцевих позик, корпоративнi облiгацiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати тощо. До Бiржового списку ПФТС входять цiннi папери бiльш нiж 500 емiтентiв з рiзних галузей економiки України.

З 1997 р. на щоденнiй основi розраховується Iндекс ПФТС - визнаний мiжнародною спiльнотою головний iндикатор українського ринку акцiй.

Поширення iнформацiї ПФТС здiйснюється через iнформацiйно-аналiтичнi термiнали провiдних мiжнародних агенцiй Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs та iнш.

ПФТС є кореспондованим членом Свiтової Федерацiї Фондових Бiрж та членом Мiжнародної Асоцiацiї бiрж країн СНД.

Мажоритарним акцiонером Бiржi ПФТС є Група ММВБ.Январь 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

.

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.