Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

14 ДЕКАБРЯ

11:00 | Украина | UABanker.net

У Самборi вiдбулося урочисте вiдкриття нового офiсу Кредобанку

На початку грудня у центральнiй частинi мiста Самбiр (Львiвська область) вiдбулось урочисте вiдкриття нового примiщення Самбiрського вiддiлення Центральної фiлiї ПАТ "Кредобанк". Дане вiддiлення є правонаступником Самбiрської фiлiї банку i працює в регiонi понад 17 рокiв.

Нове примiщення Кредобанку в районному центрi помiтно вирiзняється сучасним дизайном, а також просторiстю примiщень. У новому вiддiленнi розташовано операцiйний зал зi значною кiлькiстю робочих мiсць, зона обслуговування корпоративних та VIP-клiєнтiв банку, захищений касовий вузол, а також спецiально обладнання кiмната для розмiщення iндивiдуальних сейфових скриньок для збереження цiнностей клiєнтiв. Нове планування та сучасне облаштування примiщень вiддiлення покликано забезпечити зручнiсть i високу якiсть обслуговування клiєнтiв Кредобанку, безпеку та конфiденцiйнiсть здiйснення фiнансових операцiй.

Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв пiд час урочистого вiдкриття нового примiщення зазначив, що дана подiя є знаковою, адже це перший приклад вiдкриття нового примiщення банку пiсля кризи i є ще одним свiдченням надiйностi та стабiльностi ринкових позицiй Кредобанку у Захiдному регiонi. Голова Правлiння Iван Феськiв пiдкреслив, що iнвестицiя у Самбiрське вiддiлення у розмiрi понад 16 млн. гривень стала можливою завдяки стабiльнiй позицiї банку, його високим показникам лiквiдностi та адекватностi капiталу, а також всебiчнiй пiдтримцi, яку протягом попереднiх кризових рокiв забезпечував банку стратегiчний iнвестор - польськiй банк РКО ВР SA.

Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв також зазначив, що початок роботи Самбiрського вiддiлення у новому примiщеннi є частиною реалiзацiї нової стратегiї розвитку банку на 2011-2012 рiк, що передбачає концентрацiю ресурсiв для пiдтримки ринкових позицiй у ефективних регiонах та змiну локалiзацiї точок продажу на новi мiсця з вищим потенцiалом.

На урочистому вiдкриттi в Самборi поряд iз першими керiвниками банку, були присутнi представники районної та мiської влади, численнi партнери та клiєнти банку, а також представники мiсцевої та львiвської преси.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 року. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк" та АТ "Кредит Банк (Україна)". Власником 99,6% акцiй ПАТ "Кредобанк" є найбiльший польський банк РКО Вank Рolski SА, що контролюється польським урядом.

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 919 мiльйонiв гривень. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує близько 150 фiлiй i вiддiлень та охоплює майже всi областi України i Автономну Республiку Крим, має понад 370 власних банкоматiв. Клiєнтами ПАТ "Кредобанк" є понад 32 тисячi юридичних осiб i пiдприємцiв, а також 320 тисяч фiзичних осiб.Декабрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.