Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

28 СЕНТЯБРЯ

15:20 | Украина | UABanker.net

АУБ вважає неприпустимим порушення банкiвської таємницi

Асоцiацiя українських банкiв виступає проти розширення прав НБУ на отримання вiд банкiв iнформацiї, що носить характер банкiвської таємницi. Про це йдеться у листi АУБ до профiльного парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi щодо законопроекту "Про внесення змiн до деяких законiв України (щодо регулювання дiяльностi банкiв)" (N0884).

Як наголошують в АУБ, законопроектом пропонується передбачити право НБУ вимагати вiд банку документи, їх копiї, а також письмовi пояснення з питань його дiяльностi. При цьому, як сказано у законопроектi, "банк зобов'язаний надавати на вимогу Нацiонального банку України вiдповiдну iнформацiю та документи".

За словами Президента АУБ Олександра Сугоняка, Асоцiацiя з розумiнням ставиться до дiй НБУ, якi направленi на вдосконалення методiв нагляду за банкiвською дiяльнiстю. Проте, АУБ вважає неприйнятними запропонованi змiни, якими фактично запроваджується необмежений доступ до iнформацiї щодо дiяльностi банку, яка до того ж вiдноситься до банкiвської таємницi. "Бiльш за все нас турбує те, що вiдповiдно до запропонованих змiн надання такої iнформацiї жодним чином не пов'язується iз проведенням iнспекцiйної перевiрки банку. Таким чином НБУ без жодних на те пiдстав може вимагати вiд банку надання iнформацiї, у тому числi первинних документiв, яка вiдноситься до банкiвської таємницi i є iнформацiєю з обмеженим доступом", - переконаний Президент АУБ.

"За наявностi зазначених норм неважко уявити собi досить абсурдну ситуацiю, коли банки на вимогу працiвникiв НБУ будуть змушенi возити до НБУ валiзи документiв, що становлять банкiвську таємницю. При цьому йдеться не лише про вiдволiкання працiвникiв банкiв, але i значне зростання ризикiв втрати таких документiв (приклади цього були навiть у розвинених країнах) та несанкцiонованого розголошення iнформацiї про банк та його клiєнтiв", - кажуть в АУБ.

Аргументуючи свою позицiю, в АУБ наголошують, що на сьогоднi жодний державний орган в Українi не надiлений безмежними правами витребувати первиннi документи у юридичних осiб поза межами перевiрок або вiдкритих карних справ. Крiм того, надання такого права НБУ суперечить Конституцiї України та порушує права та охоронюванi законом iнтереси засновникiв, акцiонерiв та клiєнтiв банку.

Також в АУБ зазначають, що такий безмежний доступ до банкiвської iнформацiї може пiдвищити ризик корупцiйних дiй чиновникiв НБУ шляхом несанкцiонованого розголошення цiєї iнформацiї третiм зацiкавленим особам.

Враховуючи зазначене в АУБ вважають, що введення запропонованих додаткових норм є неприйнятним. Тому АУБ пропонує залишити без змiн чинний порядок доступу до первинної iнформацiї через здiйснення перевiрок банкiв.Сентябрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.