Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

22 СЕНТЯБРЯ

12:00 | Украина | UABanker.net

АУБ проти прийняття законопроекту, який загрожує дiяльностi 2/3 українських банкiв

Асоцiацiя українських банкiв звернулась до профiльного парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi з пропозицiями та зауваженнями до останньої версiї законопроекту "Про внесення змiн до деяких законiв України (щодо регулювання дiяльностi банкiв)" (реєстрацiйний N0884), який планується винести на розгляд парламентом у II читаннi.

Як наголошують в АУБ, при доопрацюваннi законопроекту N0884 до II читання у ньому було враховано значну кiлькiсть пропозицiй Асоцiацiї. Разом з тим, залишилась низка пропозицiй, з якими АУБ принципово не може погодитися, а деякi з них, на погляд фахiвцiв Асоцiацiї, носять руйнiвний характер для банкiвської системи України.

Перш за все йдеться про передбачене законопроектом пiдвищення мiнiмальних вимог до статутного капiталу на момент створення банку з 75 млн. грн. до 500 млн. грн. Як вiдзначив Президент АУБ Олександр Сугоняко, запропонований розмiр статутного капiталу майже у 10 разiв перевищуватиме аналогiчнi вимоги Євросоюзу, встановленi у розмiрi 5 млн. ЄВРО.

В АУБ звертають увагу на той факт, що, як показує регуляторна практика, саме показник мiнiмального статутного капiталу на момент реєстрацiї банку приймається НБУ як база для встановлення нормативу мiнiмального регулятивного капiталу i для дiючих банкiв в цiлому. Так, Постановою Правлiння НБУ вiд 09.06.2010 року N273 мiнiмальний регулятивний капiтал встановлено у розмiрi 120 млн. грн., що перевищує передбачений на сьогоднi Законом розмiр мiнiмального статутного капiталу у сумi 75 млн. грн. "Таким чином, - кажуть в АУБ, - можна передбачити, що НБУ, продовжуючи свою практику встановлення мiнiмального розмiру регулятивного капiталу, може визначити цей показник у розмiрi понад 500 млн. грн.". Звертаючи на це увагу, фахiвцi АУБ наголошують, що при цьому не враховується, що бiльшiсть українських банкiв реєструвалися iз статутним капiталом вiд 3 до 5 млн. ЄВРО вiдповiдно до дiючих на той час вимог Закону "Про банки", та за дiючим на той час курсом гривнi до ЄВРО.

За даними НБУ станом на 01.07.2010 року власнi кошти у розмiрi, меншому вiд 500 млн. грн. (без урахування субординованого боргу) мали 134 банки або 76% вiд загальної кiлькостi працюючих банкiв. При цьому бiльшiсть з цих банкiв вже тривалий час працюють на ринку, виконують нормативи адекватностi регулятивного капiталу та iншi економiчнi нормативи НБУ.

За словами Президента АУБ, застосування нових вимог до вже iснуючих банкiв призведе до витиснення цих банкiвських установ з ринку, що грубо порушує Конституцiйнi норми щодо захисту державою прав усiх суб'єктiв права власностi ("нiхто не може бути протиправно позбавлений права власностi" ст. 41), та незворотностi дiї у часi законiв та нормативно-правових актiв (ст. 58).

Як наголошують в АУБ, законодавством бiльшостi країн у разi збiльшення вимог до мiнiмального розмiру капiталу, необхiдного для отримання дозволу на банкiвську дiяльнiсть (створення банку), встановлюються гарантiї на можливiсть продовження дiяльностi вже iснуючих банкiв, розмiр капiталу яких є меншим вiд нових вимог.

З огляду на це АУБ пропонує передбачити вiдповiднi гарантiї продовження дiяльностi дiючими банками i в законопроектi N 0884.

Окрiм цього, АУБ подала свої зауваження до запропонованих законопроектом порядку погодження статутiв банкiв та набуття iстотної участi у статутному капiталi банку, регулювання достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу, обмеження на залучення банками коштiв фiзичних осiб, права НБУ на отримання вiд банкiв iнформацiї та документiв тощо.

Враховуючи значну кiлькiсть принципових зауважень, АУБ наголошує на неможливостi прийняття згаданого законопроекту у запропонованому варiантi. З метою опрацювання неузгоджених питань АУБ запропонувала створити при парламентському Комiтетi з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi робочу групу, до складу якої увiйшли б представники НБУ та АУБ.Сентябрь 2010

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.