Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

23 МАРТА

14:40 | Украина | АУБ

Про результати впровадження НСМЕП

Станом на 18 березня 2004 року 18 банкiв є членами Нацiональної системи масових електронних платежiв (НСМЕП), з них 13 банкiв емiтують картки.

Загальна кiлькiсть карток НСМЕП, емiтованих українськими банками за станом на 18 березня 2004 року становить 589 219 шт.

Концепцiя побудови НСМЕП враховує можливiсть використання картки НСМЕП як технiчного засобу для забезпечення:

•  електронної комерцiї;

•  сервiсних пiльг у торгiвлi;

•  обслуговування пiльгових категорiй населення;

•  страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв перед третiми особами;

•  послуг в страховiй медицинi;

•  посвiдчення особи, пенсiйного посвiдчення, тощо;

•  розрахунки за паливно-мастильнi матерiали;

viдентифiкацiя платника податку.

Завдяки цим можливостям та iнiцiативi банкiв вже зроблено наступне:

1. Розроблено та впроваджено систему автоматизованого обслуговування населення з оплати комунальних платежiв за платiжними картками НСМЕП у мiстах Одесi i Котовську; розпочато емiсiю карток в рамках соцiальних програм для надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим категорiям населення м. Одеса.

2. Розпочато приймання безготiвкових платежiв картками НСМЕП для оплати вартостi залiзничних квиткiв через систему "Експрес" та надана можливiсть працiвникам та пенсiонерам Укрзалiзницi, держателям карток НСМЕП емiтованих банком, отримувати при необхiдностi вiд банка кредити на свої картковi рахунки.

3. У мiстi Києвi за платiжними картками НСМЕП впроваджена технологiя цiлком безпечних розрахункiв за комунальнi послуги через Iнтернет.

4. За участю Нацiонального банку Київською мiською державною адмiнiстрацiєю розроблено проекти цiльових комплексних Програм "Соцiальна картка киянина", "Транспортна картка киянина" тощо, в яких передбачається впровадження iнформацiйних технологiй та карток НСМЕП.

5. Ряд банкiв - членiв системи використовують платiжнi картки НСМЕП для корпоративних клiєнтiв (юридичних осiб) для розрахункiв за господарською дiяльнiстю - за технологiєю подiбною до лiмiтованої чекової книжки пiдзвiтної особи.

Зметою пiдготовки до масштабного впровадження НСМЕП у сферах торгiвлi та послуг Нацiональним банком та рядом фiрм - партнерiв проведено комплекс робiт за такими напрямками:

•  створено серiйне виробництво карток та термiнального обладнання НСМЕП в Українi;

•  забезпечено виробництво банкоматiв;

•  розроблено та впроваджено технологiю платежiв через мережу Iнтернет (Поки-що впроваджена оплата комунальних послуг та кабельного телебачення. Планується до кiнця цього року запровадити також оплату послуг за користування телефоном.);

•  розширено функцiональнiсть впроваджених програмно-технiчних засобiв (ПТЗ).

Довiдка: Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Українi вiдносно дешевої надiйно захищеної автоматизованої системи безготiвкових розрахункiв, яка в основному розрахована на роботу в режимi " off- line " (що не потребує безпосереднього зв`язку з банком).

За допомогою НСМЕП громадяни України мають змогу оплачувати товари i послуги у безготiвковiй формi за допомогою смарт-карток, а також зберiгати i накопичувати заощадження у банках на поточних i карткових рахунках. Таким чином, очiкується не лише значне розширення можливостей банкiвської системи України завдяки додатковому залученню коштiв населення, а й забезпечення завдяки роботi НСМЕП додаткових прибуткiв громадян у виглядi вiдсоткiв за залишком на їхнiх банкiвських рахунках.

Основним завданням впровадження НСМЕП в Українi, є залучення до банкiвської системи не менше 30- 40% коштiв населення та юридичних осiб, що використовують у своєму товарообiгу готiвку. Це значить не лише збiльшення заощаджень фiзичних осiб на банкiвських рахунках, а й проведення торгових операцiй у безготiвковiй формi через банкiвськi рахунки.

Нацiональний банк розробив загальну концепцiю НСМЕП, вимоги до всiх елементiв системи, програмно - технiчнi рiшення для верхнього рiвня системи (розрахункового банку, процесингових центрiв, системи безпеки), координує виконання всiх робiт, розробляє нормативно-правовi акти системи та проекти законодавчих актiв, працює над створенням конкурентного середовища серед фiрм - розробникiв технiчних i програмних засобiв НСМЕП, залучає до спiвпрацi в системi рiзних суб'єктiв господарської дiяльностi.Март 2004

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2012 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на www.uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.